Object storage - Lưu trữ đối tượng là gì? Khác gì với lưu trữ truyền thống?

Object storage - Lưu trữ đối tượng là gì? Khác gì với lưu trữ truyền thống?

Elasticsearch là gì? Cách sử dụng Elasticsearch

Elasticsearch là gì? Cách sử dụng Elasticsearch

8 tiêu chí lựa chọn dịch vụ thuê Cloud Server tốt nhất cho doanh nghiệp

8 tiêu chí lựa chọn dịch vụ thuê Cloud Server tốt nhất cho doanh nghiệp

 Vmware server là gì? Tính năng và cách hoạt động của Vmware server

Vmware server là gì? Tính năng và cách hoạt động của Vmware server

Hiểu siêu ngắn gọn về Microservice

Hiểu siêu ngắn gọn về Microservice

Snapshot vs backup - Có thể sử dụng snapshot để sao lưu?

Snapshot vs backup - Có thể sử dụng snapshot để sao lưu?

Lý do vì sao đám mây an toàn hơn các hệ thống CNTT truyền thống

Lý do vì sao đám mây an toàn hơn các hệ thống CNTT truyền thống

Web service là gì? Lợi ích và ví dụ về web service

Web service là gì? Lợi ích và ví dụ về web service

Giới thiệu về Metadata Service trong Openstack

Giới thiệu về Metadata Service trong Openstack

Các kiểu kiến trúc đám mây phức tạp

Các kiểu kiến trúc đám mây phức tạp