Cách tính mức lương “Bảo hiểm thất nghiệp” mới nhất năm 2020

Cách tính mức lương “Bảo hiểm thất nghiệp” mới nhất năm 2020

 • Admin
 • 22-02-2021
 • 4 view

Bảo hiểm thất nghiệp là loại bảo hiểm giúp bảo đảm quyền lợi cho người lao động khi họ mất hoặc nghỉ việc. Người lao động sẽ được nhận một số tiền khi họ thất nghiệp, và họ cũng sẽ được hỗ trợ học nghề, tìm kiếm công việc mới. Trong thời buổi kinh tế nhiều biến động thì bảo hiểm thất nghiệp được xem như là phao cứu sinh, chỗ dựa vật chất và tinh thần cho người lao động. Bài viết này, Jigolo Benim sẽ giúp bạn tìm hiểu về cách tính mức lương Bảo hiểm thất nghiệp mới nhất.

Các nội dung chính [hide]

1. Bảo hiểm thất nghiệp là gì?

2. Đặc điểm của bảo hiểm thất nghiệp

2.1. Về đối tượng áp dụng

2.2. Về mục đích

2.3. Về hình thức hưởng

3. Ý nghĩa của bảo hiểm thất nghiệp

4. Pháp luật về bảo hiểm thất nghiệp là gì?

5. Nội dung của pháp luật về bảo hiểm thất nghiệp

5.1. Đối tượng tham gia bảo hiểm pháp luật

5.2. Điều kiện giải quyết bảo hiểm thất nghiệp

5.3. Quy trình hưởng bảo hiểm thất nghiệp

6. Điều kiện được hưởng bảo hiểm thất nghiệp

7. Đóng bao nhiêu cho bảo hiểm thất nghiệp? 

8. Cách tính lương Bào hiểm thất nghiệp cho người lao động

9. Thời gian hưởng Bảo hiểm thất nghiệp

10. Thời điểm hưởng trợ cấp thất nghiệp

11. Tóm tắt các bước chi tiết để hưởng Bảo hiểm thất nghiệp

 


Cách tính mức lương “Bảo hiểm thất nghiệp” mới nhất năm 2021

Bảo hiểm thất nghiệp

1. Bảo hiểm thất nghiệp là gì? 

Thất nghiệp là vấn nạn chung của toàn cầu, nạn thất nghiệp tồn tại dưới dạng “ bắt buộc” là một trạng thái mà trong đó, tổng cung về lao động của những người lao động muốn làm việc với tiền lương danh nghĩa tại một thời điểm lớn hơn khối lượng việc làm hiện có. Thất nghiệp được coi là một vấn đề trung tâm trong xã hội hiện đại. Đó là hiện tượng người có năng lực lao động không có cơ hội tham gia lao động xã hội, bị tách khỏi tư liệu sản xuất.

Để giải quyết vấn nạn thất nghiệp, chính phủ phải đưa ra rất nhiều chính sách và biện pháp khác nhau, trong đó có chính sách được coi trọng và tối ưu nhất Bảo hiểm thất nghiệp (BHTN), một bộ phận của bảo hiểm xã hội nhằm bảo vệ người lao động trong trường hợp bị mất việc làm. BHTN là các biện pháp được đưa ra nhằm hỗ trợ về vật chất và tinh thần cho người thất nghiệp mà không phải do lỗi chủ quan của họ.

Như vậy, xét về bản chất, BHTN chính là sự bù đắp những tổn thất về thu nhập cho NLĐ thất nghiệp giúp họ duy trì sinh hoạt trong thời gian mất việc, tạo điều kiện tái tạo việc làm; là một biện pháp mang tính cấp thiết, bảo đảm cho sự sinh tồn của người mất việc. Đồng thời, giúp NTN né tránh rủi ro thông qua việc tạo lập quỹ BHTN. Do đó, NTN từ chỗ bị mất thu nhập do thất nghiệp lại vẫn nhận được tiền trợ cấp thất nghiệp do có tham gia đóng BHTN. 

2. Đặc điểm của bảo hiểm thất nghiệp 

2.1. Về đối tượng áp dụng 

Đối tượng áp dụng của BHTN là những người trong độ tuổi lao động, có sức lao động, bị mất việc làm nhưng luôn sẵn sàng trở lại thị trường lao động trong khi đối tượng áp dụng của BHXH thì đối tượng hưởng trợ cấp còn có thể là những người đang làm việc, đã về hưu,…

2.2. Về mục đích 

BHTN được coi là phương án hỗ trợ một phần tài chính bị mất đi trong thời gian nhất định sau khi NLĐ bị mất việc làm, giúp họ ổn định cuộc sống; song song với đó là giúp họ sớm tiếp cận được với việc làm mới thông qua các hoạt động tư vấn, giới thiệu việc làm, hô trợ đào tạo, học nghề, nâng cao tay nghề,… Trong khi đó, mục đích lớn nhất của BHXH là bù đắp thu nhập cho NLĐ khi họ gặp rủi ro trong lao động hoặc phải ngừng lao động.

2.3. Về hình thức hưởng 

BHTN không đơn thuần như các hình thức BHXH là chỉ có hoạt động thu và chi trả khoản tiền bảo hiểm. Các hoạt động có liên quan đến BHTN còn bao gồm môi giới, giới thiệu việc làm, đào tạo mới hoặc đào tạo lại nghề, tư vấn hành nghề, hỗ trợ doanh nghiệp nhận NTN vào làm việc,…. 

Như vậy, tuy là một phần của BHXH nhưng BHTN còn mở rộng hơn khả năng khống chế và khắc phục hậu quả đối với các vấn đề rủi ro, vừa đảm bảo cuộc sống cơ bản cho lao động mất việc làm, vừa hỗ trợ một cách tích cực cho NLĐ và doanh nghiệp.

3. Ý nghĩa của bảo hiểm thất nghiệp 

- BHTN góp phần giải quyết tạm thời các khó khăn về tài chính cho NTN, giúp họ sớm tìm được việc làm: Sự chia sẻ của cộng đồng xã hội thông qua BHTN sẽ là phương tiện giúp cuộc sống của họ bớt áp lực, tạo điều kiện để họ vững tâm tìm công việc mới chính đáng, phù hợp với khả năng của mình. Bên cạnh việc trao cho họ một mức trợ cấp hàng tháng, các chính sách BHTN còn hỗ trợ cho NTN trong việc đào tạo nghề, tư vấn, giới thiệu việc làm.

- BHTN góp phần phát triển xã hội hài hòa về mặt lợi ích giữa NLĐ và Người sử dụng Lao động: Các chính sách của BHTN giúp NLĐ ngăn ngừa rủi ro, hạn chế các tác động tiêu cực trong thời gian lao động mất việc làm, không phải vội vàng lựa chọn những công việc mà họ cảm thấy không phù hợp. Đối với NSDLĐ, khi tham gia BHTN, bên cạnh việc ràng buộc trách nhiệm chia sẻ rủi ro với NLĐ không may mất việc làm, họ sẽ còn không phải chi trả một khoản chi phí lớn cho việc giải quyết chế độ cho NLĐ khi họ mất việc làm

- BHTN thể hiện vai trò của Nhà nước trong việc tạo ra một xã hội nhân văn, giảm thiểu sự bất công và các tệ nạn xã hội: BHTN không chỉ hỗ trợ những thiếu hụt về tài chính cho NLĐ trong thời gian mất việc mà còn là một chính sách an sinh xã hội của mỗi quốc gia. Với nhu cầu bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của NLĐ, đòi hỏi nhà nước phải có sự can thiệp, điều tiết nhất định, cân đối mức phí cần đóng đảm bảo người có thu nhập cao đóng cao, người có thu nhập thấp đóng thấp, thậm chí xem xét miễn đóng cho người có thu nhập quá thấp

- BHTN thể hiện sự tiến bộ, hoàn chỉnh trong hệ thống pháp luật: Quyền được hưởng BHXH là một trong những quyền cơ bản mà con người được nhận, được ghi nhận rất rõ trong Tuyên ngôn về nhân quyền của Liên hợp quốc thông qua năm 1948 và là một phần không thể thiếu trong tổng thể các chính sách BHXH, BHTN cũng cần được đảm bảo

4. Pháp luật về bảo hiểm thất nghiệp là gì? 

Pháp luật về BHTN là một bộ phận trong hệ thống các quy định về bảo hiểm xã hội, bao gồm tổng thể các quy phạm pháp luật quy định về việc đóng góp và sử dụng quỹ BHTN, chi trả TCTN để bù đắp thu nhập cho NTN và thực hiện các biện pháp đưa họ sớm trở lại làm việc

5. Nội dung của pháp luật về bảo hiểm thất nghiệp 

5.1. Đối tượng tham gia bảo hiểm pháp luật 

Đối tượng của BHTN bao gồm đối tượng tham gia và đối tượng hưởng. Đối tượng tham gia bao gồm NLĐ, NSDLĐ và Nhà nước; đối tượng hưởng là người đã tham gia BHTN bị mất việc làm không do lỗi của họ, có khả năng và sẵn sàng trở lại làm việc.

5.2. Điều kiện giải quyết bảo hiểm thất nghiệp 

- Người lao động phải nộp phí BHTN trong một thời gian nhất định: Theo Công ước về xúc tiến việc làm và Bảo vệ chống thất nghiệp, 1988 (Công ước 168), đối với mỗi trường hợp được bảo vệ khác nhau, mức hưởng trợ cấp có sự khác nhau.

 - Người lao động phải đăng ký thất nghiệp, đăng ký tìm việc làm tại cơ quan lao động có thẩm quyền do nhà nước quy định

- - Người lao động bị thất nghiệp không phải do lỗi của họ Nghĩa là, NLĐ phải chứng minh trong thời gian làm việc, nguyên nhân thất nghiệp không phải ở họ, các hành vi dẫn đến thất nghiệp không phải do họ tự quyết định, tự lựa chọn và tự thực hiện, việc họ mất việc là do những nguyên nhân khác, ngoài mong muốn của bản thân người lao động.

- Người lao động phải có sổ bảo hiểm thất nghiệp: Sổ bảo hiểm thất nghiê p là văn bản do cơ quan quản lý nhà nước về bảo hiểm thất nghiêp phát hành.

5.3. Quy trình hưởng bảo hiểm thất nghiệp 

- Người thất nghiệp phải đăng ký thất nghiệp: NLĐ sau khi bi ̣mất việc làm phải tiến hành thủ tục đăng ký thất nghiệp. Việc làm này không chỉ giúp cơ quan quản lý lao động thất nghiệp kiểm soát được tình trạng thất nghiệp mà trên cơ sở đó các cơ quan này còn đề ra những giải pháp giải quyết tình trạng thất nghiệp

- Nộp hồ sơ đề nghị giải quyết hưởng bảo hiểm thất nghiệp: Trong một thời hạn nhất định kể từ ngày NLĐ đăng ký thất nghiệp, NLĐ bị thất nghiệp phải nộp đầy đủ hồ sơ hưởng BHTN. Cơ quan quản lý BHTN có trách nhiệm tiếp nhâ ̣n và thẩm đi ̣nh hồ sơ hưởng BHTN. Hồ sơ bao gồm đề nghị hưởng BHTN và các văn bản kèm theo có xác nhận về việc NLĐ đủ điều kiê ̣n hưởng BHTN. 

- Nhận tiền trợ cấp thất nghiệp

- Tạm dừng và chấm dứ t hưởng trợ cấp thất nghiệp

- Hỗ trợ học nghề

6. Điều kiện được hưởng bảo hiểm thất nghiệp

Căn cứ theo Điều 49, Mục 3 của Luật Việc Làm, người lao động sẽ được nhận BHTN nếu đáp ứng các điều kiện sau: 

1. Chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc, trừ các trường hợp sau đây: 

a) Người lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc trái pháp luật; 

b) Hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức lao động hằng tháng;

2. Đã đóng bảo hiểm thất nghiệp đủ 12 tháng trở lên trong thời gian 24 tháng trước khi chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc đối với trường hợp quy định tại điểm a và điểm b khoản 1 Điều 43 của Luật này, đã đóng bảo hiểm thất nghiệp từ đủ 12 tháng trở lên trong thời gian 36 tháng trước khi chấm dứt hợp đồng lao động đối với trường hợp quy định tại điểm c khoản 1 Điều 43 của Luật này

3. Đã nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp tại trung tâm dịch vụ việc làm theo quy định tại khoản 1 Điều 46 của Luật này

4. Chưa tìm được việc làm sau 15 ngày, kể từ ngày nộp hồ sơ hưởng bảo hiểm thất nghiệp, trừ các trường hợp sau đây:

 • Thực hiện nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an
 •  Đi học tập có thời hạn từ đủ 12 tháng trở lên
 • Chấp hành quyết định áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc
 • Bị tạm giam; chấp hành hình phạt tù
 • Ra nước ngoài định cư; đi lao động ở nước ngoài theo hợp đồng
 • Chết

7. Đóng bao nhiêu cho bảo hiểm thất nghiệp?


Cách tính mức lương “Bảo hiểm thất nghiệp” mới nhất năm 2021

Phải đóng bao nhiêu cho bảo hiểm thất nghiệp

Hàng tháng:

 • Doanh nghiệp đóng 1%.
 • Người lao động đóng 1% tiền lương tháng.

Mức tiền lương đóng bảo hiểm thất nghiệp thấp nhất được tính bằng mức lương tối thiểu vùng và tối đa bằng 20 lần mức lương tối thiểu vùng

 • Vùng I: Mức lương tối thiểu vùng năm 2021 là 4.180.000 đồng/tháng
 • Vùng II: Mức lương tối thiểu vùng năm 2021 là 3.710.000 đồng/tháng
 • Vùng III: Mức lương tối thiểu vùng năm 2021 là 3.250.000 đồng/tháng
 • Vùng IV: Mức lương tối thiểu vùng năm 2021 là 2.920.000 đồng/tháng

8. Cách tính lương Bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động


Cách tính mức lương “Bảo hiểm thất nghiệp” mới nhất năm 2021

Tính lương Bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động

Căn cứ Điều 50, Luật Việc Làm thì người lao động được hưởng mức trợ cấp thất nghiệp hàng tháng như sau:

 Mức hưởng hàng tháng = Mức lương bình quân của 06 tháng liền kề có đóng bảo hiểm thất nghiệp trước khi thất nghiệp x 60% 

Tuy nhiên, trợ cấp thất nghiệp người lao động nhận tối đa không quá 05 lần mức lương cơ sở đối với người lao động thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định hoặc không quá 05 lần mức lương tối thiểu vùng theo quy định của Bộ luật lao động đối với người lao động đóng bảo hiểm thất nghiệp theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định tại thời điểm chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc.

Xem thêm: Cách tính lương hưu cho người lao động trong doanh nghiệp tư nhân

9. Thời gian hưởng Bảo hiểm thất nghiệp


Cách tính mức lương “Bảo hiểm thất nghiệp” mới nhất năm 2021

Thời gian hưởng bảo hiểm thất nghiệp

Thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp thì được tính theo số tháng mà người lao động đóng BHTN, tức là người lao động đóng đủ 12 tháng đến đủ 36 tháng thì được hưởng 03 tháng trợ cấp thất nghiệp, sau đó, cứ đóng đủ thêm 12 tháng thì được hưởng thêm 01 tháng trợ cấp thất nghiệp nhưng tối đa không quá 12 tháng.

Ví dụ: Bạn đóng 40 tháng bảo hiểm thất nghiệp thì thời gian hưởng trợ cấp TN sẽ là:

36 tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp đầu tiên -> lãnh 3 tháng trợ cấp

Còn 4 tháng lẻ sẽ được cộng dồn cho lần sau

10. Thời điểm hưởng trợ cấp thất nghiệp


Cách tính mức lương “Bảo hiểm thất nghiệp” mới nhất năm 2021

Thời điểm hưởng trợ cấp thất nghiệp

Thời điểm người lao động được hưởng BHTN sẽ được tính từ ngày thứ 16, kể từ ngày nộp đủ hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp theo quy định tại khoản 1 Điều 46 của Luật này

11. Tóm tắt các bước chi tiết để hưởng Bảo hiểm thất nghiệp

Để hưởng bảo hiểm thất nghiệp, người lao động thực hiện những bước sau:

Bước 1: Trong 3 tháng từ ngày kết thúc hợp đồng, bạn phải nộp 1 bộ hồ sơ hưởng bảo hiểm thất nghiệp tới trung tâm dịch vụ việc làm

Bước 2: Nhận quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp theo ngày ghi trên giấy hẹn tại trung tâm

Bước 3: Trong thời gian 5 ngày, kể từ ngày nhận được quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp, tới cơ quan bảo hiểm xã hội nhận trợ cấp tháng đầu tiên

Bước 4: Hàng tháng đến trung tâm để được hướng dẫn, tư vấn miễn phí về lao động, việc làm cũng như được dạy nghề miễn phí.

Trên đây là những thông tin về mức lương Bảo hiểm thất nghiệp mà Jigolo Benim đã tim hiểu. Mong rằng bài viết này mang lại cho bạn những thông tin hữu ích. Chúc bạn thành công!

Jigolo Benim - Phần mềm quản lý bán hàng đa kênh


Cách tính mức lương “Bảo hiểm thất nghiệp” mới nhất năm 2021
Trên đây là tất cả những gì có trong Cách tính mức lương “Bảo hiểm thất nghiệp” mới nhất năm 2020 mà chúng tôi muốn chia sẻ với các bạn. Bạn ấn tượng với điều gì nhất trong số đó? Liệu chúng tôi có bỏ sót điều gì nữa không? Nếu bạn có ý kiến về Cách tính mức lương “Bảo hiểm thất nghiệp” mới nhất năm 2020, hãy cho chúng tôi biết ở phần bình luận bên dưới. Hoặc nếu thấy bài viết này hay và bổ ích, xin đừng quên chia sẻ nó đến những người khác.

Facebook
Bạn cần đưa danh sách của mình lên jigolobenim.xyz? Hãy liên hệ ngay với chúng tôi để được hỗ trợ đăng bài viết!

Post Comment

(*) Lưu ý:
+ 1: Bạn phải sử dụng email thật, một email xác thực sẽ được gửi đi sau khi bạn gửi comment để xác nhận bạn không phải là người máy. Nếu bạn không xác nhận email, comment của bạn CHẮC CHẮN sẽ không được duyệt.
+ 2: Bạn chỉ cần xác thực email cho lần đầu tiên, những lần sau sẽ không cần xác thực
+ 3: Chúng tôi sẽ không hiển thị công cộng email của bạn